Vyhľadávanie

Vetranie
Zarosené okno

Pre zlepšenie komfortu bývania je dôležité správne používanie okien a správne vetranie. Nedostatočné alebo zlé vetranie sa prejavuje hlavne v zimnom období, kedy môže dochádzať ku kondenzácii (orosovaniu) skiel alebo výskytu pliesní. Tento bežný fyzikálny jav (nie závada) je prejavom kvalitných okien, ktoré sa vyznačujú vysokou tesnosnosťou a takmer žiadnou výmenou vzduchu pri zatvorenom okne. Zvýšenie vlhkosti vzduchu v interiéri vzniká pri bežnej ľudskej činnosti (dýchanie, varenie, sušenie prádla a pod.). Takto nasýtený vzduch pri izbovej teplote môže absorbovať iba určité množstvo vodných pár. Nadbytok vodných pár sa potom prejavuje kondenzáciou skiel a nárastom vzniku pliesní. Najjednoduchším a najlacnejším spôsobom spomínaného problému je dostatočná výmena vzduchu oknami – nárazovým vetraním (úplne otvorené okno) a momentálnym odstavením kúrenia. Čím je vonku chladnejšie, tým je kratší čas potrebný na výmenu vzduchu. Vetranie cez sklopnú polohu má zmysel len mimo vykurovacej doby – uprostred zimy nemá byť okno sklopené dlhšie ako 7 až 20 minút, pretože by sa povrchy miestnosti stihli príliš ochladiť, a práve takéto miesta sú vystavené najčastejšiemu vzniku kondenzátu. Pre zníženie alebo obmedzenie vzniku spomínaných problémov existuje niekoľko pomocných prvkov, ktoré zabezpečujú privetrávanie priestorov. Môže sa jednať o mikrovetranie – uvoľnenie kovania a vytvorenie škáry po celom obvode krídla alebo prevetrávacie systémy REGEL-air® a ClimaTec®. Spomínané prvky zabezpečujú len privetrávanie priestorov, avšak jediným a najspoľahlivejším spôsobom ako mať komfort a zdravé bývanie je výmena vzduchu cez úplne otvorené okno.


REGEL-air®
- okenný odvetrávací prvok do drážky s objemovým obmedzeným vetraním pre systémy dorazového tesnenia.

ClimaTec® - okenný odvetrávací prvok do drážky s objemovým obmedzeným vetraním pre systémy stredového tesnenia.

 

Vetracie prvky do drážky sú koncipované tak, že vzduch je kontrolovane odvádzaný nad kovaním ďalej do priečnej drážky, eventuálne kondenzovaná voda je bezpečne odvedená do odvodňovacej oblasti a prostredníctvom normálnej odvodňovacej drážky následne von z okna. Vetracie klapky sú vybavené rozdielnym kontra závažím, následkom čoho reagujú primerane na rýchlosť vetra.

Vetracie prvky sú zabudované len v hornej časti okna a inteligentným spôsobom riešia otázku kontrolovaného vetrania. Vonkajší privádzaný vzduch vystupuje medzi krídlom a rámom už čiastočne predhriaty smerom hore a pokračuje cez prieduch do interiéru. Prievan nenastane, nakoľko privádzaný vzduch vedený cez odvetrávacie prvky a plochu horného tesnenia krídla pri REGEL-air® alebo cez kanáliky v komorách profilu pri ClimaTec® smeruje priamo pod strop. V tomto priestore sa zmiešava privádzaný čerstvý vzduch s nevyužitým teplejším vzduchom v miestnosti. Takto je miestnosť vetraná efektívne a s úsporou energie.

 

REGEL-air® a ClimaTec® - pre hygienický a zdravý vzduch v miestnostiach.


ClimaTec® REGEL-air®
ClimaTec
 • jedinečná účinnosť
 • výhodný vďaka automatickej samoregulácii bez ohľadu na silu vetra
 • prispôsobuje sa každej rýchlosti vetra
 • kontrolovaný prietok vzduchu
 • žiadny prievan
 • zaistené odstránenie vlhkosti
 • zamedzenie tvorbe pliesní
 • ochrana pred hlukom
 • systém zamedzuje vniknutiu vody
 • splňuje predpis o tepelných stratách
REGEL-air

 

 AEROMAT 90 
Image
 • permanentný prívod čerstvého vzduchu bez otvorenia okna
 • kontrolované vetranie
 • špeciálny uzáver zabraňuje prieniku vetra a vody do interiéru

 

 
[ Späť ]