Vyhľadávanie

Sklo

SkloModerné tepelno-izolačné sklá novej generácie sa vyznačujú vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Sklá sú zložené z dvoch resp. troch prvotriednych tabúľ skiel float (vzdialenosť jednotlivých tabúľ vymedzuje rôzne široký dutý dištančný profil naplnený vysúšacím prostriedkom - molekulovým sitom), z ktorých jedna má na vnútornej strane nanesenú tenkú vrstvu úšľachtilého kovu. Táto vrstva len nepatrne mení čírosť a priehľadnosť skla. Avšak badateľný je efekt tejto vrstvy: takmer úplne odráža tepelné žiarenie, ktoré chce uniknúť z budovy a vracia ho späť do interiéru.

Priestor medzi dvomi resp troma tabuľami je vyplnený inertným plynom (najčastejšie argónom), ktorý naviac zamedzuje molekulárnej výmene tepla. Vďaka tomu dosahuje izolačné dvojsklo taký tepelnoizolačný účinok ako tridsaťcentimetrová tehlová stena – priehľadnosť skla pritom zostáva plne zachovaná. Tepelno-izolačné sklo udržuje v miestnosti a v budove teplo, ktoré vzniká kúrením. Táto funkcia skla, jeho tepelnoizolačná vlastnosť, je charakterizovaná tzv. hodnotou U [W/m2.K]: čím nižšia je táto hodnota, tým menšia je tepelná strata.

Hodnota U je najdôležitejšou charakteristikou izolačného skla. K zlepšeniu komfortu a k zvýšeniu tepelnej izolácie sa do popredia dostávajú dištančné profily (rámčeky) z nerezu, plastu tzv. TGI alebo SWISSPACER. Tieto rámčeky znižujú tepelné straty na okrajových častiach skla a eliminujú kondenzáciu vodných pár. Hovoríme im preto tzv. teplý okraj alebo teplá hrana.

Výhody použitia teplej hrany:

 • zlepšenie hodnoty Uw až o 10%
 • úspora nákladov na kúrenie až o 5%
 • zníženie tepelných strát v okrajových oblastiach
 • nižší výskyt kondenzátu na okraji okna

Izolačné sklá sa vyrábajú z:

 • plaveného skla float
 • tepelnoizolačného skla
 • protislnečného skla s reflexnou alebo absorpčnou charakteristikou
 • ornamentného skla
 • bezpečnostného skla:
  • lepeného (VSG)
  • kaleného (ESG)
 • drôtoskla
 • a ich kombináciami s medzisklennými dištančnými profilmi:
  • hliníkovými
  • nerezovými
  • plastovými

ImageImage

 
[ Späť ]